KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

IV Bieg Fabrykanta z udziałem ŁARR S.A.

02 - 09 - 2014
W ostatnią sobotę odbył się IV Bieg Fabrykanta jedna z największych imprez biegowych w regionie łódzkim. Udział w Biegu Fabrykanta to biegowa lekcja historii po "Ziemi Obiecanej" znanej z filmu Andrzeja Wajdy o tym samym tytule. Do biegu zgłosiło się 900 osób wśród nich nie mogło zabraknąć reprezentacji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Wszyscy nasi zawodnicy dobiegli do mety ze świetnymi wynikami! Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za super atmosferę.   
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 tłumaczy polsko-niemiecko-angielsko języcznych na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Lidiex Sp. z o.o. Eureka, Karolina Sacha –    Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: Lidex Sp. z o.o., Eureka, Karolina Sacha. Wyboru
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.   4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska Gold Group Joanna Pudłowska Agencja Hostess InPlus   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: 4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska,
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Złota 30tka”

27 - 08 - 2014
Wsparcie udzielane jest na podstawie aneksu, do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu. W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.   Przed podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych należy wypełnić (na miejscu) informację o pomocy de minimis załącznik (do wglądu): formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.     Beneficjent we
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/FR/RPOWŁ/2014

27 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Paryża  w związku z udziałem w  branżowych targach spożywczych „SIAL PARIS” w dniach 19.10-23.10.2014r. w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji zagranicznych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.   Delta Tour Centrum podróży BILLOT Łódź Impuls S.C. operator serwisu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.