KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony nr 3/ZDW/2014 na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 3.500.000,00 PLN

09 - 12 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg na usługa polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodek Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule „zaprojektuj i wybuduj””.   SIWZ wraz z załącznikami do pobrania:  SIWZ ogłoszenie BZP Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_1 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_2 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_3 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_4 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji I_5 Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji PFU_ZDUŃSKA WOLA Zał. 2 decyzja o
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/KNT/RPO WŁ/2014

05 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch routerów klasy przemysłowej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/KNT/RPO WŁ/2014

04 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch serwerów z oprogramowaniem" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4/KNT/RPO WŁ/2014

03 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „usługa wynajęcia sali konferencyjnej oraz organizacji śniadania biznesowego w hotelu dla członków klastra" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę..
czytaj więcej

Śniadanie Biznesowe – nowe możliwości finansowania rozwoju Twojej firmy.

03 - 12 - 2014
Potrzebujesz finansowania dla swojej działalności? Chcesz wiedzieć w co zainwestować oraz poznać najnowsze trendy w biznesie?   - Przyjdź na bezpłatne śniadanie biznesowe z ekspertami BIZ Bank i dowiedz się jak rozwinąć swój biznes.   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, i BIZ Bank  zapraszają  przedsiębiorców zdo wzięcia udziału w śniadaniu biznesowym podczas którego zaproszeni eksperci przedstawią nowe możliwości finansowania przedsiębiorstw.   Podczas spotkania: Dowiesz się  gdzie i jak znaleźć potrzebny kapitał, w tym jak zbudować biznes korzystając ze środków inicjatywy JEREMIE; Poznasz branże w które warto inwestować Dowiesz się jak odróżnić przejściową modę nad rynku od prawdziwej innowacji Zaprezentujemy organizacje i instytucje mogą nam pomóc w rozwoju firmy. Zdobędziesz nowe kontakty
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.