KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe 5/KNT/RPO WŁ/2014

24 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch serwerów z oprogramowaniem. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 2.12.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 5/KNT/RPO WŁ/2014.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 3/KNT/RPO WŁ/2014

18 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego i nagłośnienia do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.11.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 3/KNT/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2/ŁIP/RPO WŁ/2014

18 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.11.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 2/ŁIP/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej

Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra.

17 - 11 - 2014
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Kongresie Energii Odnawialnej - Energia Jutra.   Wydarzenie ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz oraz informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych i praktycznych aspektów związanych z szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce, a przede wszystkim integracja środowiska skupionego wokół odnawialnych źródeł energii. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym.   Wydarzenie odbędzie się 25 listopada, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna ul. Tymienieckiego 22/24.   Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej - Energia Jutra jest firma Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.      Szczegółowy program wydarzenia i zapisy na stronie http://www.energiajutra.eu 
czytaj więcej

Seminarium „Kartą się opłaca”

17 - 11 - 2014
Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium poświęcone tematyce wykorzystania i akceptacji kart płatniczych w biznesie, które odbędzie się 20 listopada 2014, godzina 14:30-17:15.   Miejsce: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź   Jak zwiększyć obrót poprzez akceptację kart płatniczych? Jak obniżyć koszty związane z przyjmowaniem kart? Jakie są najkorzystniejsze oferty dotyczące terminali płatniczych?   Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas seminarium "KARTĄ SIĘ OPŁACA"!   Karty płatnicze i płatności elektroniczne to najtańszy, najszybszy i najbezpieczniejszy sposób realizacji i przyjmowania płatności. Seminarium dostarczy wiedzę i narzędzia pozwalające rozwinąć biznes (zwiększyć obroty) i w pełni wykorzystać możliwości związane z akceptacją kart płatniczych.   Program wydarzenia i formularz zapisów dostępny na
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.