KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

WPHI Dublin – bi​uletyn informacyjny ​7/2017​

24 - 07 - 2017
Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam lipcowy biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. W numerze tym znajdziecie Państwo m.in.:- informację nt. PKB Irlandii w 2016 r. i po I kw. 2017 r.,- opracowanie nt. rynku meblowego w Irlandii,- stan i perspektywy rozwoju sprzedaży towarów rolno-spożywczych doIrlandii,- zaproszenie na stoisko MRiRW na targach spożywczych w Dublinie,- kalendarium najbliższych wydarzeń biznesowych.   Do pobrania: Biuletyn WPHI 07.2017    
czytaj więcej

Partnerstwo publiczno – prywatne. Szkolenia w Lublinie, Łodzi i Szczecinie.

24 - 07 - 2017
Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zapraszają do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędą się jesienią w siedmiu miastach.   • Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. • Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w sesji jesiennej w Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Białymstoku, Szczecinie, Katowicach i Krakowie. • Szkolenia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem a uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu.  Do udziału w szkoleniu regionalnym zaproszone są osoby zainteresowane wdrażaniem inwestycji w formule PPP, zatrudnione w JST czy jednostkach podległych, w tym w szczególności
czytaj więcej

Misja gospodarc​za na Polsko-Kazachs​tańskie Forum Gospod​arcze, Astana, 6 wrz​eśnia 2017 r.​

18 - 07 - 2017
Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko - Kazachskim Forum Gospodarczym.    Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych w dniu 6 września 2017 r. w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.   Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli następujących branż:   - odnawialne źródła energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia roślinnego i
czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór Partnera

17 - 07 - 2017
Konkurs na wybór Partnera/ów, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie
czytaj więcej

Oferta pracy w ŁARR S.A. Specjalista/Menedżer w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego.

15 - 07 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego.   Obecnie, poszukujemy osoby na stanowisko:   Specjalista/Menedżer w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Miejsce pracy: Łódź   Opis stanowiska:   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności), sporządzanie dokumentacji rozliczających projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz realizacji projektu, bieżący kontakt z Klientami w ramach prowadzonych działań (zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo).   Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w przygotowywaniu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.