KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

SPOTKANIE WARSZTATOWE

26 - 11 - 2012
W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zapraszamy serdecznie wszystkich członków Komitetu Sterującego RSI  na spotkanie warsztatowe w ramach projektu RSI 2030, które odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Celem niniejszego spotkania jest prezentacja projektu strategii wraz z określeniem jej kształtu i zawartości merytorycznej. Jednocześnie chcielibyśmy podzielić się z Państwem wnioskami z paneli eksperckich, w trakcie których pozyskaliśmy szereg istotnych uwag dotyczących wybranych zakresów tematycznych w ramach opracowywanego dokumentu od przedstawicieli samorządu, świata nauki i biznesu. Panele eksperckie odbyły się w następujących obszarach tematycznych: „Mapowanie technologii / Transfer
czytaj więcej

RSI na Facebooku

26 - 11 - 2012
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Udostępniamy Państwu stronę, gdzie na bieżąco będziemy informować o postępach prac nad Strategią, a także innowacyjnych zmianach zachodzących w województwie. Zachęcamy Państwa do wymiany wiedzy i informacji oraz do dyskusji i kontaktu z ekspertami.  Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu narzędziu i dialogowi pozyskamy od Państwa szereg kreatywnych i użytecznych opinii, które pomogą opracować finalny dokument strategii satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy. Serdecznie zapraszamy na stronę: http://www.facebook.com/pages/Regionalna-Strategia-Innowacji-dla-Wojew%C3%B3dztwa-%C5%81%C3%B3dzkiego/440296366018719?ref=ts&fref=ts
czytaj więcej

Cykl paneli eksperckich

15 - 11 - 2012
W ramach opracowywanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zaplanowany został cykl paneli eksperckich, w których udział wezmą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów z województwa łódzkiego. Podczas paneli zaprezentowane i przedyskutowane zostaną wstępne wersje raportów tematycznych, które będą stanowiły podstawę do opracowania finalnego dokumentu Strategii. Panele ekspertów prowadzone będą w wybranych obszarach tematycznych: 16 listopada – „Mapowanie technologii / Transfer technologii”, miejsce: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (ul. Moniuszki 7/9, Łódź) 19 listopada – „SWOT / Scenariusze rozwojowe”, miejsce: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (ul. Moniuszki 7/9, Łódź) 20 listopada – „Cele strategiczne i operacyjne RSI”, miejsce: Siedziba Deloitte (ul. Piłsudskiego
czytaj więcej

Zapraszamy na spotknie konsultacyjne w ramach RSI LORIS 2030

31 - 10 - 2012
Zapraszamy na konsultacje robocze w ramach opracowywanej Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030. Celem konsultacji jest pozyskanie Państwa opinii na temat celów, potrzeb oraz narzędzi, które powinny zostać uwzględnione w RSI LORIS 2030. Poprzez udział w spotkaniu uzyskujecie Państwo możliwość zgłoszenia potrzeb i oczekiwań podmiotów, które reprezentujecie, a także propozycji konkretnych działań, które mogły być realizowane w przyszłości w ramach RSI. Państwa opinie oraz uwagi są dla nas bardzo istotne. Pomogą nam one wypracować dokument zgodny z Państwa oczekiwaniami. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul..
czytaj więcej

Nabór do paneli ekspertów

31 - 10 - 2012
W związku z toczącymi się pracami w ramach przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zapraszamy do zgłaszania się przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów z województwa łódzkiego na ekspertów, którzy mogliby wziąć aktywny udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach oraz panelach ekspertów. Panele ekspertów będą prowadzone w wybranych obszarach tematycznych, w związku z tym prosimy w ramach zgłoszenia wskazać preferencje wyboru: Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych. Systemu Monitoringu i Ewaluacji RSI.         Scenariusze rozwojowe do 2030.     Modelu transferu technologii w regionie Łódzkim.   Modelu finansowania innowacji wraz z
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.