KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

ZAKO艃CZENIE PRAC NAD REGIONALN膭 STRATEGI膭 INNOWACJI DLA WOJEW脫DZTWA 艁脫DZKIEGO LORIS 2030.

31 - 07 - 2013
W dniu 28 czerwca 2013 roku zako艅czy艂y si臋 prace nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji – RSI 2030. Poni偶ej znajduje si臋 link do elektronicznej wersji opracowanego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego – RSI LORIS 2030.   http://www.biznes.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES   Jednocze艣nie informujemy, 偶e publikacj臋 Strategii w wydaniu ksi膮偶kowym mo偶na otrzyma膰 bezp艂atnie w siedzibie Departamentu ds. Przedsi臋biorczo艣ci Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa  艁ódzkiego (艁ód藕, ul. Moniuszki 7/9).   Wszystkim osobom zaanga偶owanym w proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego LORIS 2030, jeszcze raz serdecznie dzi臋kujemy.   Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 jest wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie wynik贸w konkursu plastycznego 鈥濼woja InNOWAcja 鈥 Poka偶 co Ci siedzi w g艂owie鈥

23 - 01 - 2013
Dzi臋kujemy wszystkim za udzia艂 w konkursie. Uczestnicy stan臋li na wysoko艣ci zadania i zaprezentowali bardzo innowacyjne, czasami zaskakuj膮ce, czasami niesamowite , a najcz臋艣ciej niestandardowe podej艣cie do prezentowanych pomys艂ów czy wynalazków u艂atwiaj膮cych codzienne 偶ycie. Otrzymali艣my 232 prace, spo艣ród których jury w sk艂adzie: Izabela Witaszek, Katarzyna Lewandowska oraz Katarzyna Herman wybra艂o trójk臋 laureatów. Lista zwyci臋zców prezentuje si臋 nast臋puj膮co: Szko艂a podstawowa : Wiktoria Gondzio, Szko艂a podstawowa nr 122 w 艁odzi; Gimnazjum : Piotr Bienias, Gimnazjum nr 68 przy Specjalnym O艣rodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci S艂abo Widz膮cych i Niewidz膮cych w 艁odzi ; Szko艂a ponadgimnazjalna : Monika Gr膮dzka, II Liceum Ogólnokszta艂c膮ce im. Jana Paw艂a w Zdu艅skiej Woli; Og艂oszenie wyników konkursu
czytaj wi臋cej

Termin zg艂aszania projekt贸w do Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 – wyd艂u偶ony

14 - 01 - 2013
Firma Deloitte dzia艂aj膮ca we wspó艂pracy z 艁ódzk膮 Agencj膮 Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, 偶e w zwi膮zku z du偶ym zainteresowaniem projektem RSI 2030, termin nadsy艂ania projektów do Strategii zosta艂 wyd艂u偶ony do dnia 20 stycznia br. Wype艂nione formularze prosimy przesy艂a膰 na adres: k_herman@larr.lodz.pl.   Do pobrania: - formularz zg艂aszania projektów do RSI 2030
czytaj wi臋cej

Konsultacje RSI LORIS 2030

10 - 01 - 2013
Szanowni Pa艅stwo, Przypominamy, 偶e w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2013r od godziny 9:00 w Miejskim O艣rodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 14 odbywaj膮 si臋 konsultacje spo艂eczne, podczas których dyskutowany b臋dzie projekt RSI 2030. Kolejne spotkanie odb臋d膮 si臋: Sieradz – 11 stycznia 2013r., Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, sala nr 113, godz. 9.00; 艁ód藕 – 14 stycznia 2013r., du偶a sala konferencyjna 艁ódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dubois 114/116, godz. 9.00; Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy..
czytaj wi臋cej

KONKURS 鈥濵oja inNOWAcja 鈥 Poka偶 co Ci siedzi w g艂owie鈥

05 - 12 - 2012
Informujemy, 偶e etap nadsy艂ania prac zosta艂 zako艅czony. Konkurs spotka艂 si臋 z du偶ym zainteresowaniem (najwi臋kszym w艣ród uczniów szkó艂 podstawowych). Jeste艣my bardzo wdzi臋czni wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom i Nauczycielom za okazanie zainteresowania oraz za zaanga偶owanie. Nades艂ane prace plastyczne s膮 bardzo ciekawe i zaskakuj膮ce w swojej innowacyjno艣ci. Rozstrzygni臋cie konkursu nast膮pi do 18.01.2013 r. O wynikach laureaci zostan膮 powiadomieni do 20.01.2013 r. Informacje dotycz膮ce wyników zostan膮 równie偶 umieszczone na naszej stronie..
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.