KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacje o RIF

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 2001 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa łódzkiego.

 

W okresie programowania 2007-2013 współuczestniczymy przy obsłudze następujących działań/poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 

4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach

 

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 

5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

 

6.1 Paszport do eksportu

 

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

 

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

KONTAKT

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

 

TELEFONY

Regionalna Instytucja Finansująca – Wydział Kontraktowania: 42 664 30 42

Regionalna Instytucja Finansująca – Wydział Monitoringu i Rozliczeń: 42 664 30 45

 

EMAIL

rif@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.